Cô và trò trường MN Thạnh Mỹ trong dịp Vui hội Trăng Rằm 🌈🌈🌈