Cơ sở vật chất ở 3 điểm bán trú đảm bảo, có sân chơi, có các thiết bị đồ chơi ngoài trời. Lớp học có diện tích 54m2 đảm bảo là nơi tổ chức cho trẻ sinh hoạt, làm phòng ngủ.

Từ năm 2016, thực hiện chuyên đề " Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm", trường đã đầu tư xây dựng sân chơi với các góc chơi thân thiện, tạo cơ hội cho bé vừa chơi vừa học với những trang thiết bị, những đồ chơi do giáo viên và phụ huynh tự làm giúp trẻ dễ sử dụng và thích khám phá.